Med hjälp av guiden nedan får du råd om hur du kan klimatanpassa din skogsskötsel utifrån fastighetens förutsättningar och dina egna mål.   

Tjänsten är anpassad för skogsfastigheter i Sverige som domineras av barrskog. Råden du får baseras på de uppgifter du matar in om fastighetens läge, åldersfördelning, trädslagsfördelning, viltbetesrisk och din målsättning med skogsbruket.

En aktuell skogsbruksplan för din fastighet beskriver skogstillståndet. I de flesta skogsbruksplaner finns en tabell där det framgår hur skogsmarken är fördelad på olika åldersklasser och hur trädslagsfördelningen totalt, samt i varje åldersklass, ser ut. I den tabellen finns alla uppgifter du behöver hämta från planen för att kunna använda beslutsstödet. Saknar du skogsbruksplan kan du ändå använda guiden om du har mycket god kännedom om skogstillståndet på din fastighet.

De uppgifter som du registrerar används enbart här i Skogens klimatråd och de lagras inte någonstans. Uppgifterna behövs för att systemet ska kunna ta fram vilka råd som är relevanta för dig och för din fastighet.

Guidens frågor är upplagda i tre steg: Geografiskt läge, Information om fastigheten samt Din målsättning för skogsbruket.

 

Om du stöter på problem eller har frågor - kontakta Anette Arvidsson, telefon: 0696-17195, mail: anette.arvidsson@skogsstyrelsen.se

Starta applikationen här